FUNCIONARIZACIÓN PAS LABORAL

FUNCIONARIZACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO       
A negociación do II Convenio colectivo do PAS L. da Uvigo en 2007 levou ao noso colectivo a unha folga de 56 días  na procura de melloras retributivas,sociais e laborais e o obxectivo dunha homologación/homoxeneización.
     Durante este proceso, estivo enriba da mesa a posibilidade dunha futurible funcionarización do Pas Laboral. Dende un principio CCOO apostou polo proceso de funcionarización unha vez se alcanzara a homologación co colectivo funcionarial. 
    Trala folga, por primeira vez, os tres sindicatos levaron no seus programas electorais a petición de iniciar unha exploración do percorrido cara á posible funcionarización.
      Na actualidade, dende 2014 ata día de hoxe, a Xerencia e os Comités de Empresa da Uvigo, logo de acordar e resolver algunhas “eivas” non contempladas polo acordo do AGA  e afrontar as negociacións da nova RPT ( Acordo sobre a estructura de xefatura e coordinación do PAS L da Uvigo), manteñen abertas as negociacions do proceso funcionarización PAS Laboral Uvigo  nas que actualmente nos atopamos (Puntos básicos para un acordo de funcionarización do PAS Laboral  Uvigo).

     A situación xeral ten mudado moito nestes oito anos que pasaron dende o conflicto colectivo. 
    A lexislación laboral e da administración pública mudou nestes anos de crisis económica e é neste contexto onde,segundo o noso criterio, a Universidade de Vigo ten moito que gañar coa funcionarización do seu persoal laboral. 
     Pensamos pois que faise necesario pulsar a día de hoxe o sentir do colectivo laboral ante os acordo ou propostas nas que se está a traballar. Por eso a información e a claridade resultan vitais para poder tomar decisións axeitadas sobre o noso futuro.


  Debate entre candidatos a reitor da UVigo.  2010
   Xaime Cabeza e Salustiano Mato expoñen os seus programas electorais e debaten sobre diferentes aspectos da política de persoal como a funcionarización, a carreira administrativa, o modelo xerencial a descentralización ou a situación dos investigadores.
                                      Funcionarización de persoal.
       PRESENTA: Luis Espada. Presidente Tribunal Garantías.                                        http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6002.html
           Salustiano Mato: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6003.html
           Xaime Cabeza: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6004.html
           Salustiano Mato: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6005.html
           Xaime Cabeza: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6004.html
           Salustiano Mato: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6005.html
           Xaime Cabeza: http://tv.uvigo.es/es/video/mm/6006.htmlINFORMACIÓN PROCESOS INTEGRACIÓN / FUNCIONARIZACIÓN
Universidade Santiago Compostela (ComitéIntercentros PAS L)

* RPT 2016 (Dog nº 10. 18-01-2016)
Universidad Autónoma Madrid (UAM)
* Propuesta de acuerdo Gerencia-Comité de Empresa-Junta de PAS a presentar al      Consejo de Gobierno de la UAM. (2007)
Universidad de Oviedo
Reglamento por el que se articula la carrera horizontal para el PAS de la Universidad de Oviedo,

*Acuerdo entre la Universidad de Oviedo y olas organizaciones sindicales de fecha 14 de julio de 2011, por el que se programa la gestión de los recursos humanos en el colectivo PAS para las anualidades 2011 a 2015. 


* Acuerdo de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se articulala carrera horizontal para el personal de administración y servicios de la Universidad de Oviedo.BOPA 2012

Universidad de Zaragoza
* Reglamento para la regulación de la carrera profesional horizontal del personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza. Diciembre 2014.

Universidad de Valencia
Carrera profesional  horizontal. Propuestas CCOO.

Universidad de Málaga

Universidad de Almería 
Funcionarización del PAS Laboral.
* Acuerdo de condiciones de funcionarización del PAS Laboral.(2008)
* Acuerdo de carrera profesional del PAS universidad de Almería. (2009)

Universidad de Extremadura

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General deTrabajo, por la que se dispone la publicación del II Acuerdo Regulador delas Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de Administración yServicios de la Universidad de Extremadura (70 págs.)

* Integración PAS Laboral y escalas funcionarios. (Acta nº 10. Sesión ordinaria. Diciembre 2008. Pag. 7-10)*Carrera profesional horizontal: comunicado conjunto de organizaciones sindicales.
* Resolución de 3 de febrero de 2016 de la Universidad de Extremadura por la que se determina el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del Nivel Inicial y Nivel 1 de la carrera profesional horizontal del Personal de Administración y Servicios en el ámbito de la Universidad de Extremadura.


Universidad de Granada
* CCOO reclama negociar la carrera profesional del PAS. 2015

Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
* Propuesta de CCOO sobre carrera profesional horizontal para el PAS de las universidades públicas de Andalucía. 2008.

*Propuesta de CCOO de acuerdo sobre el sistema de carrera horizontal del PAS de las universidades Públicas de Andalucía. Septiembre de 2011

Universidad de Alicante
*Acuerdo sobre la carrera profesional a la UA entre la Administración y Sindicatos.


Universidad de La Rioja
* Preacuerdo de funcionarización para el PAS Laboral. 2008
BIBLIOGRAFÍA: 

3 comentarios:

 1. Ya le he comentado a mi sindicato este tema. Desde mi parecer hay un tema importante que debería contemplarse desde un principio para "favorecer" a los laborales y es lo siguiente: Compromiso de que todas las plazas NO cubiertas con personal fijo se cubran por oposición (como laborales) previamente al proceso de funcionalización.

  De todos es sabido que en la mayoría de las plazas del grupo 1, no se ha respetado el DERECHO de acceder prioritariamente el personal fijo. Sabemos que se han creado de plazas, casi todas, en las que NO se ha respetado ese derecho (me estoy refiriendo a: 1.- las plazas creadas por sentencia judicial para consolidar el puesto a las personas que estaban colocadas a dedo, 2.- las tres plazas que estaban a cargo de proyectos y por el morro han pasado al capitulo 1 (dos en cacti y 1 en toralla), 3.- plazas como las de Innovación Educativa que se sacaron sin la aprobación del comité de empresas y no se ha respetado la preferencia del personal fijo). Entre una causa y otra casi la totalidad de las plazas del grupo 1 han sido cubiertas violando el DERECHO de la preferencia del personal fijo, por lo que de hacerse ahora la funcionalización a correr (que parece que es lo que se pretende), saldríamos totalmente perjudicados.

  Desde mi parecer si esto no se hace nada al respecto los laborales perderíamos bastante ya que el día que saquen las miles de plazas sin cubrir ya no habría promoción interna. A nos ser que se deje firmado que el día que se saquen se respete ese punto.

  Querría conocer el parecer de este sindicato y querría solicitar que se trate en el comité de empresa.

  muchas gracias

  David Diaz (ATSX)

  ResponderEliminar
 2. gracias David, hemos tomado nota de tu aportación.

  ResponderEliminar
 3. hola: En referencia a mi aportación de 21 de octubre me gustaría conocer el posicionamiento de CCOO al respecto, muchas gracias

  ResponderEliminar

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.