PAS FUNCIONARIO

CONVOCATORIA ASEMBLEAS RPT  

A Xunta PAS Funcionario da UVigo acordou na reunión do 26 de xaneiro de 2016 publicar na páxina web da Xunta de Persoal a proposta de RPT entregada pola  xerencia o 22/12/15 e convocar asembleas nos campus. A Xerencia convocou á Xunta PAS F para o vindeiro xoves día 4.


Actas negociación RPT PAS F. e proposta xerencial. 2015. 


Sobre confidencialidade na negociación.

A Xunta de Persoal e do Comité de Empresa comunican axs traballadores que a Xerencia impón o deber de confidencialidade sobre os documentos que entrega nas sesións de negociación. En CCOO somos partidarios da máxima transparencia na negociación porque pensamos que todxs os traballadorxs temos dereito a coñecer as propostas da Xerencia sobre as nosas condicións de traballo, pero mentres non se adopte outra decisión quedamos suxeitos a este deber de confidencialidade.

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.