lunes, 7 de noviembre de 2016

CCOO consegue as primeiras sentenzas favorables que aplican a doutrina do Tribunal Europeo sobre a indemnización de persoal temporal.

CCOO consegue as primeiras sentenzas favorables que aplican a doutrina do Tribunal Europeo sobre a indemnización de persoal temporal. A asesoría jurídica de CC.OO.  ven de conseguir que o Xulgado do Social nº 2 de Ourense recoñeza a unha traballadora unha compensación de 20 días por ano traballado por mor do remate do seu contrato como interina.  Trátase da primeira sentenza en Galicia que aplica a doutrina del Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que establece que "non hai xustificación algunha para que, ao rematar os contratos temporais, as/os traballadora/es non perciban unha indemnización idéntica á dos/das traballadora/es contratados fixos".

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.