jueves, 2 de febrero de 2017

NOTA INFORMATIVA SOBRE A REUNÓN CON REPRESENTANTES DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

NOTA INFORMATIVA SOBRE A REUNÓN CON REPRESENTANTES DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Nantronte, 31 de xaneiro,  celebrouse unha reunión con representantes do MECD á que asistiron o Secretario de Estado de Educación, FP e Universidades (Marcial Marín), o Secretario Xeral de Universidades (Jorge Sainz) e o Xefe de Gabinete do SG de Universidades (Enrique Collell). Por parte dos sindicatos asistiron representantes de FECCOO, FeSP-UGT, CSIF e CIG.
O MECD convocou a reunión para dar resposta á demanda, formulada polas organizacións sindicais, de constituír formalmente a Mesa de Negociación de Universidades para abordar os temas que históricamente formulamos e que reiteramos o pasado mes de decembro (comunicado conxunto 16-12-2016).
A reunión comezou cunha intervención do Secretario de Estado na que manifestou o seu compromiso de constituír a Mesa de Universidades. Igualmente, propuxo os temas que en opinión do Goberno deberíamos negociar na Mesa, en desenvolvemento da proposición non de lei relativa á aprobación dunha “Estrategia Española para la Educación Superior”  acordada no Congreso pola maioría de grupos parlamentarios.

Os temas fundamentais que mencionou o representante do Goberno foron as seguintes:
◦Aprobar e desenvolver un modelo de financiamento sostible e plurianual.
◦Establecer unha carreira académica previsible mediante un Estatuto do Personal Docente e Investigador que regule as condicións de traballo e a carreira profesional, consensuado coa comunidade académica, as comunidades autónomas, as organizacións sindicais e outras institucións implicadas.
◦Garantir un modelo de bolsas e axudas ao estudo baseado na suficiencia, a equidade e a cohesión social.

O MECD informounos de que contactara coa Secretaria de Estado de Función Pública (Elena Collado), para analizar as fórmulas legais que permitan constituír a Mesa de Universidades. A súa conclusión é que debe aprobarse nunha norma con rango de lei.
Por último, enmarcou a súa vontade de negociación no marco do Pacto Educativo   informounos da posta en marcha da subcomisión específica creada no Congreso. Esta subcomisión dispón de 6 meses para elaborar os correspondentes informes, incluído o ámbito universitario.

Os sindicatos compartimos a necesidade de constituír formalmente a Mesa e consideramos que é necesario manter unha reunión conxunta coa Secretaria de Estado de Función Pública para concretar o contido da norma. O MECD comprometeuse a convocar esta reunión o antes posible.

Asi mesmo, manifestamos a nosa disposición a negociar o Estatuto do PDI, tendo en conta os documentos traballados co MECD durante o ano 2011, e o resto dos temas formulados polo MECD. Non obstante lles recordamos que hai outros temas, algúns vinculados aos orzamentos xerais (taxa de reposición), que tamén debemos negociar para o que propuxemos un calendario de reunións para este grupo de traballo.
O MECD  comprometíuse a establecer unha periodicidade trimestral nas reunións, a próxima será antes de Semana Santa.

Madrid, 31 de xaneiro de 2017Prórroga do II Convenio Colectivo do Pas Laboral da Universidade de Vigo

No Diario Oficial de Galicia de hoxe publícase a resolución pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Consulta no D.O.G.