jueves, 18 de mayo de 2017

Persistente abuso de dereito por parte das administracións ao empregar contratos de interinos ou eventuais para cubrir necesidades permanentes de traballo.

Maruja Mallo. Esqueleto (dinosaurio traslúcido), 1933. 
En España, son xa moitas as administracións públicas que incurren repetidamente no abuso da contratación de interinos ou eventuais para cubrir necesidades permanentes de traballadores e traballadoras.

Nunha situación de permanente crise na creación de emprego, resulta especialmente rexeitable que dende instancias que deberían ser exemplares na súas prácticas, atopemos casi a diario exemplos destes abusos, coma o de hoxe, no que un hospital público terá que facer indefinida a unha traballadora á que conotratou de seguido con 268 contratos.

O pasado mes de setembro, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditou tres sentenzas pioneiras que chamaban a atención severamente ao Estado Español sobre o uso abusivo da contratación temporal.

Estas sentenzas obrigan a quen incurra nestras prácticas a ter que recoñecer como indefinidas as persoas que teñan sido contratadas baixo estas situacións abusivas.

Contratar como interinos ou temporais a persoas de xeito indefinido non só supón unha discriminación laboral para estas persoas que ven prolongarse sine die a súa situación de precariedade e discriminación, senón que, producen unha parálise na creación de emprego público, ao cubrir con contratos temporais necesidades permanentes de traballadoras e traballadores, que é xustamente a que tiña que posibilitar as ofertas de emprego público hoxe case inexistentes e que son imprescindibles para rematar coa perda continua de emprego. 

lunes, 1 de mayo de 2017

Miles de persoas demandaron neste Primeiro de Maio en Galicia que a recuperación chegue xa a toda a cidadanía

  • CCOO e UGT convocaron manifestacións na Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía e Vigo
Miles de persoas participaron nas manifestacións que CCOO e UGT convocaron en toda Galicia (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía e Vigo) para conmemorar este Primeiro de maio e reclamaron que a recuperación chegue xa ao conxunto da cidadanía. Para isto, cómpre que os gobernos, o central e galego poñan riba da mesa todos os mecanismos necesarios para garantir emprego estable, salarios xustos, pensións dignas e máis protección social.

Porque «xa non hai escusas» para que os traballadores e as súas familias continúen á marxe da recuperación económica, insistiron os sindicatos.

Neste Primeiro de Maio, os secretarios xerais de CCOO, Xosé Manuel Sánchez Aguión, e UGT, José Antonio Gómez, denunciaron que a tímida mellora da situación do emprego está «ensombrecida» por máis e máis precariedade. Aqueles persoas que teñen un posto de traballo están a ver día tras día diminuídos os seus ingresos, pois ter un traballo «xa non garante ter unha vida digna», lamentaron os dirixentes sindicais ao remate da manifestación principal, na Coruña.

Tamén as persoas pensionistas ven diminuídos os seus ingresos, malia que as pensións, nos peores momentos da crise, foron dos principais baluartes para sustentar a moitas familias. Asemade, as persoas que continúan en situación de desemprego, aínda ven como resulta cada vez máis difícil acceder aos instrumentos de protección social habilitados.

Os secretarios xerais de CCOO e UGT afirmaron hoxe que «é preciso que a clase traballadora poida vivir dignamente co froito do seu traballo, e que aquelas persoas que non teñen un emprego poidan acceder a un en condicións dignas».

Os datos revelan que, malia que a economía medra, Galicia segue sen recuperar emprego. O PIB xerado en Galicia no 2016 medrou, en relación ao 2007, previo ao estalido da crise, en 1.611 millóns de euros. «Algo está fallando», advertiron Aguión e Gómez.

Fronte a isto, entre o cuarto trimestre de 2007 e o cuarto trimestre de 2016 perdéronse en Galicia más de 146.000 ocupados. Galicia está entre as comunidades autónomas que máis emprego perde nestes anos, só superada por Estremadura e Valencia. O desemprego subiu neste mesmo período en 107.800 persoas, un 111,8 por cento máis.

Con todo, os dirixentes sindicais alertaron dunha realidade «aínda máis preocupante»: a situación «límite» de moitas familias galegas a causa do paro de longa duración, que se converteu xa nun elemento estrutural e que está a xerar situacións de pobreza e exclusión social. O paro de longa duración pasou de representar o 27,7 por cento no 2007 ao 58,2 por cento na actualidade. «Xa son moitas as persoas, con familias detrás, que non conseguen escapar da lacra do desemprego e a realidade evidencia que canto máis tempo nesta situación máis difícil é saír da mesma», apuntaron.

Por todo isto, criticaron que os mecanismos articulados pola Xunta en materia de emprego «é evidente que non funcionan», polo que instaron a Administración galega a pór riba da mesa todas as medidas necesarias para romper o «círculo vicioso» do desemprego que se instaurou no mercado laboral galego.

Malia complexa realidade, a Xunta reduciu a dotación orzamentaria en políticas activas de emprego en máis de 137 millóns de euros dende o ano 2008. A este recorte de fondos hai que sumarlle o recorte en prestacións e o endurecemento no acceso ás mesmas, imposta polo Goberno central. De feito, en Galicia quedan fóra do sistema de protección 110.000 persoas en situación de desemprego.

Neste contexto, as mulleres seguen a levar a peor parte. A taxa de actividade das mulleres galegas está a cola do Estado; a taxa de temporalidade entre as mulleres galegas é case catro puntos superior á dos homes; a taxa de paro segue sendo superior a das mulleres, en 1,3 puntos, e tan só o 43,3 por cento das mulleres en paro perciben prestacións, fronte ao 56,7 por cento dos homes. E que dicir dos mozos que vense obrigados a abandonar Galicia na busca dun futuro mellor ante a falta de expectativas de cara ao seu futuro.

Segundo Aguión e Gómez, todo isto ten «consecuencias dramáticas»: as desigualdades, a pobreza e o aumento progresivo da exclusión social, afectando a máis do 22 por cento da poboación.

Fronte a esta realidade, ambos sindicatos demandan:

— A derrogación das reformas laborais, que instalan a precariedade como norma de contratación e só fomentaron a desigualdade e a perda de dereitos.

— Pór en marcha un plan de choque polo emprego con recursos.

— Devolver o equilibrio de forzas na negociación colectiva, para que os sindicatos e empresarios poidan negociar en igualdade de condicións.

— Reformar o sistema de prestacións por desemprego para facer que chegue a todas as persoas en situación de desemprego.

— Un SMI suficiente e estable, chegando aos 1.000 euros a finais da lexislatura.

— Unha Lei de igualdade salarial.

— Derrogar a reforma das pensións de 2013. As pensións teñen que subir por riba do IPC.

— Hai que acometer unha reforma fiscal integral que consiga máis ingresos e reparta mellor os esforzos, así como loitar contra a fraude fiscal.

— É preciso poñer en marcha unha prestación de ingresos mínimos para todas aquelas persoas que, querendo traballar, non o poden facer.

— A recuperación progresiva do gasto en sanidade, educación, protección social e axuda á dependencia.

— Un Plan Estratéxico para a industria.
FOTOS DA MANIFESTACIÓN EN VIGO


40º aniversario da legalización das CCOO.

40.º aniversario da legalización das CCOO.

O 27 de abril de 1977, hai xa corenta anos, foron legalizadas as Comisións Obreiras, que foran desde a clandestinidade, xunto co Partido Comunista, as forzas sociais máis activas contra a ditadura. Isto permitiu o nacemento legal e xurídico da Confederación Sindical de CCOO e, xa en 1978, do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia. Hoxe, 1º de maio, celebramos especialmente o día do traballo lembrando e agradecendo os dereitos que herdamos grazas aos esforzos dos nosos e nosas devanceiras.  Lembramos hoxe en especial ás mulleres pioneiras na loita solidaria pola reivindicación dos seus dereitos.