viernes, 21 de abril de 2017

Sentenza revolucionaria do Tribunal Supremo sobre despedimento de interinos


Maruja Mallo. Dúas mulleres na praia, 1928)
fonte da imaxe
Nunha nova reviravolta no asundo dos despedimentos do persoal interino nas administracións, o Tribunal Supremo ven de ditar unha sentenza moi relevante por canto segue a insistir no castigo que a Unión Europea aplica a España pola discriminación no recoñecemento de dereitos laborais entre traballadores fixos e temporais.

Dende que se plantexou esta problemática, CCOO tense posto ao servizo das persoas afectadas artellando incluso campañas de apoio xurídico para coadxuvar na resolución de conflictos que se prensentan cando unx traballadorx pode ver que o seu posto de traballo está ameazado cun despedemento que ademáis, por tratarse de contratos fraudulentos, en moitas ocasións, terían que contemplar as indemnizacións que estiman estas sentenzas.

Non sabemos, a día de hoxe, a política que a Universidade de Vigo, vai aplicar nestes casos. Agardamos que a legalidade e o escrupuloso respecto a estas leis e sentenzas sexan o modus operandi da nosa institución.

Giro del Supremo en el despido de los indefinidos no fijos. Una sentencia ordena indemnizar con 20 días a una investigadora. La justicia de la UE advirtió de la precariedad de estos empleados. 

SEGUIR LENDO

jueves, 6 de abril de 2017

Fito Histórico conseguido por CCOO na Oferta de Emprego Público
Esta reivindicación, que xa formalizou CCOO en xuño de 2016, faise agora realidade no documento o pasado 3 de abril no Ministerio de Hacienda para o conxunto das Administraciones Públicas. O acordo inclúe a convocatoria dunha Oferta de Emprego Público (OEP) excepcional que podería superar as 270.000 prazas.

CCOO-Universidade de Vigo felicítase por este acordo para combater a precariedade no sector público. 

Nos próximos tres anos, en Galicia, poderían ofertarse nas OPE todas as prazas por reposición de xubilacións e consolidar dous mil empregos docentes. 

CCOO, primeiro sindicato das Administracións públicas no Estado, leva moito tempo loitando para eliminar o «abuso» na contratación no sector público. De feito, o acordo avala as teses do sindicato, que xa en xuño do ano pasado propuxera unha OPE excepcional para rematar coa precariedade.

Co acordo que agora se alcanza, o obxectivo é reducir as interinidades a un máximo do 8 %. A Federación do Ensino de CCOO coida que no caso galego se debe aspirar a situar a eventualidade en menos do 5 %, que era o parámetro previo ao regreso do PP á Xunta. O sindicato defende uns servizos públicos «potentes» e unha escola pública de calidade.

Perda de poder adquisitivo. Doutra banda, CCOO-Universidade dei Vigo, amosa o seu desacordo polo incremento salarial do 1 % proposto polo Gobeno de España, nun momento en que o IPC estatal está no 3 %, o que suporía unha nova perda de poder adquisitivo das empregadas e empregados públicos.

Comisións insiste en que cómpre acometer un plan plurianual de recuperación dos dereitos perdidos —sobre todo canto ás retribucións e á xornada— e a garantía de que non haxa novas perdas. «O Goberno central leva dous anos insistindo na chegada da recuperación económica, pero as empregadas e empregados públicos non a ven», censura o sindicato.