miércoles, 10 de febrero de 2016


Sobre a problemática da conciliación  laboral En Galicia oito de cada 10 persoas que traballan recurren á familia para conciliar. (Fonte: La Voz)

O catedrático de Dereito Laboral da UVigo Jaime Cabeza fala sobre a situación da muller e a conciliación laboral sinalando como as mulleres sufren unha discriminación laboral por estereotipo. 

Todos sabemos que non se precisa ter fillos para ter necesidade de conciliar (Fonte: El País) e que, aínda que se está avanzando, a importancia que se lle da  a estos temas non se reflicte na vida real (Fonte: El País).
Sería pois moi interesante coñecer os datos de uso da figura da conciliación na Universidade de Vigo.

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.