jueves, 10 de marzo de 2016

Comunicado sobre recuperación de cantidades impagadas en 2013.

Ante as reiteradas sentenzas favorables en casación nas que o Tribunal Supremo estima as demandas de conflicto colectivo formuladas pola representación do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, á que con posterioridade se adheriron a Confederación Intersindical Galega (CIG) e a Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT,) que declaran o dereito do Persoal de Admnistración e Servizos das tres universidades galegas a percibir as cantidades correspondentes aos servizos efectivamente prestados con carácter previo á entrada en vigor da Lei Xeral de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia (1 de marzo de 2013) soliciltamos á Universidade de Vigo que inste á Xunta de Galicia a que coa maior celeridade faga efectivo o pago das cantidades que lle corresponden a cada traballador e traballadora.
Dende CCOO pedimos que este dereito se extenda tamén ao persoal funcionario dos colectivos de PAS e PDI, evitando deste xeito todos os trámites que implicarían as resolucións individuais. En todo caso,  este sindicato, para evitar a reiteración deste tipo de demandas, iniciaría un pleito piloto cun representante destes outros colectivos para solicitar con posterioridade a extensión das sentenzas favorables ao conxunto de traballadores e traballadoras.


Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.