jueves, 19 de mayo de 2016

O problema da falla de control na libre designación.


No proceso de concurso que ven de por en marcha a Xunta de Galicia paraa elección dos primeiros xefes de servizo sen recurrir á libre designación CCOO mostrase esceptica ante unha posible "libre designación encuberta" o incluirse no concurso unha entrevista persoal.

O concepto de "libre designación" ven asociado a  termos que temos todos en mente e pouco teñen que ver co emprego público e a administración. A nosa Universidade non escapa a esta figura e termos como  "apreciación discrecional", "arbitrariedade","especial responsabilidade e confianza" son utilizados con naturalidade aínda que poñan en cuestión a neutralidade, obxectividade e independenza coa que deben rexirse os empregados públicos. Baixo estas palabras acubillanse situacións de "dedocracia"que parecen obedecer as posibilidades que ofrecen as formas extraordinarias para regatear os principios de igualdade, mérito e capacidade.

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.