viernes, 3 de marzo de 2017

O goberno modifica o contrato axs investigadorxs predoctorais

Foto: Belas Artes, Universidade de Vigo
O goberno, en 2015 e de xeito retroactivo, ten mudado a modalidade de contratación dxos investigadorxs predoctorais que dun día para outro e sen ser informadxs previamente pasaron de ser traballadorxs con contrato por obra o servizo a traballadorxs en prácticas. Se ben este cambio non parece ter consecuencias a nivel de dereitos económicos, sí que hai razóns para dubidar da inocuidade desta medida posto que os contratos en prácticas contemplan unha duración de dous anos (fronte aos catro que se contemplan nas axudas predoctorais) e que esta modalidade de contrato non contempla dereito a indemnización.

Coa túa opinión traballamos mellor

Publicar un comentario

Coa túa opinión traballamos mellor, grazas.